Közérdekű információk

 • Polgármesteri Hivatal
 • Intézmények
  • Intézmény Intézményvezető Cím Telefon Web & E-mail
   Dejtári Mikszáth Kálmán Általános Iskola Szondi György Tagiskolája Smitnya Sándorné 2646 Drégelypalánk Fő út 7. 35/567-040 www.dregelypalank.hu
   mikszathdejtar@freemail.hu
   Napköziotthonos Óvoda Mák Józsefné 2646 Drégelypalánk Kossuth út 17. 35/367-255 www.dregelypalank.hu
   palankiovi@gmail.com
   Művelődési Ház és Könyvtár – Teleház Pásztor Ildikó 2646 Drégelypalánk Fő út 7. 35/567-070 www.dregelypalank.hu
   pasztorildiko@gmail.com
   Falugazdász Hadas László 2646 Drégelypalánk Fő út 7 70/436-3466 -
   Római Katolikus Plébániai Hivatal Lutherános Péter Plébános 2646 Drégelypalánk Petőfi út 1. 35/367-321 -
   Rendőrség - Körzeti megbízott Mészáros Sándor
   Deme Richárd
   2646 Drégelypalánk, Kossuth út 40. 35/367-003 -
   Orvosi Rendelő I.sz. körzet Dr. Molnár János 2646 Drégelypalánk Kossuth út 44-46. 35/367-110 -
   Orvosi Rendelő II.sz. körzet Dr Koreny Csilla Hajnalka 2646 Drégelypalánk Kossuth út 44-46. 35/367-101 -
   Fogorvosi Rendelő Dr Beini Nasser 2646 Drégelypalánk Kossuth út 44-46. 27/365-114 -
   Védőnői Szolgálat Kanyó Jánosné 2646 Drégelypalánk Kossuth út 44-46 35/367-101
   20/270-1897
   -
   Védőnői Szolgálat Varga Mihályné 2646 Drégelypalánk Kossuth út 44-46 35/367-101
   20/299-4267
   -
 • Drégelyvár alapítvány
  • Tisztelt Honfitársaink!

            1552 július 6-9. között Szondi György várkapitány mindössze 146 hős katonájával mindhalálig védte a kicsiny Drégelyi sziklavárat Ali 12.000 fős ostromló seregével szemben.
            A vár védelmében elesett hősök mártíromsága a várat Hazánk egyik legdicsőbb emlékhelyévé emelte,hiszen csak hasonló tettek összessége, a haza iránti csüggedetlen elkötelezettségük sorozata adhatta meg halvány reményét a három részre szakadt haza fennmaradásának.
            Az ostrom, a helyreállítás hiánya,majd a több évszázados magárahagyottság a várat az 1980-as évek végére a teljes pusztulás határára sorolta. Emléküket már csak jelképes síremlékük - a rom - és Tinódi Lantos Sebestyén, Czuczor Gergely, Kölcsey Ferenc és Arany János megható szépségű versei őrizték kegyelettel. Valamit tenni kellene - fogalmazódott meg egyre élesebben a vár sorsa iránt felelősséget érző térségi települések lakóiban, a gazdasági és társadalmi szerveiben, intézményeiben.
            1989-ben - a helyreállításban gesztorszerepet vállalva - a Természetvédelem állt a törekvések élére, melynek eredményeképpen az első kő visszafalazásával megkezdődött az évszázadok során leomlott falmaradványok állagmegóvó helyreállítása.
            Az első két év sikerére támaszkodva 1991-ben a munkák koordinálása végett létrejött a Drégelyvár Alapítvány, melynek szervezésével és közreműködésével azóta több, mint 1200 m3 fal került régészeti feltárásokra támaszkodó szakszerű műemléki tervek mentén visszaépítésre - vár látogathatóságát javító egyéb tevékenységek mellett.
            Az Alapítvány Drégelyvárnál végzett munkája három szigorúan betartott alapelvre támaszkodik. Első, az általunk helyreállított falszakaszok hitelessége. A második szempont a helyreállítást végző és támogató résztvevők azon közös törekvése, hogy a várat nem valamiféle idegenforgalmi centrummá, hanem a hősök sítremlékét jelentő - történelmi értékű kegyeleti hellyé kell kiépíteni és fenntartani.
   A visszajelzések alapján egyértelmű, hogy ez a vár legnagyobb értéke, ez a máshol ilyen mértékben sehol sem tapasztalható vonzerő, amely évről-évre egyre több (és kezelendő) látogatót hoz a térségbe. Ráadásul mindezt nem is nehéz hitelt érdemlően bizonyítani. Csak észre kell venni a várból távozók arcán tükröződő meghatottságát, vagy el kell olvasni a fali szekrénykébe kihelyezett "Látogatók könyvébe" írott immár több ezerre rúgó - hasonló - bejegyzéseket: "Mély áhítattal álltam az elesett hősök emléktáblája előtt. Az itt töltött percek megerősítettek magyarságtudatomban."

   "Borús az idő, de lelkünkben fény gyúlt e szent helyen. Köszönjük az építőknek..."
            Nem tagadjuk, büszkeséggel tölt el, hogy talán végzett munkánknak is köszönhető, hogy a várat 1991-ben a "Nemzeti Örökség részévé", majd 2012-ben "Történelmi Emlékhellyé" minősítették.
            És végül a harmadik de korántsem harmadrendű kitétel: Az önként vállalt - és eddig sikerrel végzett - munkánkba szeretnénk minél több embert bevonni. Szeretnénk, hogy a Drégelyvár megmentése nemzeti üggyé válna. Szeretnénk, ha ezt magáénak érezve csekély áldozatvállalással - legalább egy kő visszafalazásához zsükséges szerény összegű támogatással Honfitársunk mindegyikének lenne legalább egy "saját köve" a helyreállított falszakaszban.
            Az Alapítvány - Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet által kezelt 63800104-10008896 sz. banszámlájára érkező bármilyen összegű támogatásukat, vagy jövedelemadójuk 1 %-ának adószámunkra (19667410-1-12) való felajánlásukat köszönjük.

   Drégelyvár Alapítvány Kuratóriuma